Blog

2020.04.15

Bezpieczeństwo podczas pandemii

Działalność serwisów BestDrive w całej Polsce prowadzona jest z maksymalnym nastawieniem na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia Klientów oraz pracowników.

Dlatego na czas koronawirusa przyjęliśmy specjalne działania, które zostały opracowane na bazie zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, WHO i Ministerstwa Zdrowia. Będą one uaktualniane każdorazowo, przy wprowadzaniu nowych restrykcji ze strony ww. instytucji.

Jak dbamy o bezpieczeństwo Klientów oraz pracowników BestDrive:

Wizyty

 • umawiamy Klientów z bezpiecznym odstępem czasowym, by ich wizyty nie zazębiały się
 • wywiad dotyczący samochodu i wstępną rozmowę przeprowadzamy na zewnątrz, w bezpiecznej odległości od siebie
 • nie podajemy ręki na powitanie i pożegnanie

Dezynfekcja

 • w większości serwisów przygotowany jest kącik dezynfekcyjny, w którym znajduje się dozownik z płynem dezynfekującym
 • dbamy o to by pracownicy często i dokładnie myli ręce i pracowali w rękawiczkach ochronnych
 • pracujemy w odpowiednich maseczkach i chustach zasłaniających usta oraz nos
 • prosimy również Państwa o przychodzenie do naszych serwisów w maseczkach bądź chustach

Samochód

 • Państwa samochód jest wietrzony i dezynfekowany przed odbiorem i oddaniem
 • kluczyki zostawiacie Państwo w wyznaczonym miejscu, odbieramy je zawsze w rękawiczkach ochronnych

Odstęp

 • zachowujemy dystans minimum 2 m od Klientów i innych pracowników

Pomieszczenia

 • dezynfekujemy i wietrzymy pomieszczenia oraz dotykane sprzęty i przedmioty
 • częściej myjemy i dezynfekujemy pomieszczenia wspólne

Płatność

 • zalecamy płatność bezgotówkową

Usługi online

Jednocześnie informujemy, że nasze serwisy pozostają otwarte.

Jesteśmy świadomi, że wiele osób wciąż korzysta z samochodu, m.in. do celów firmowych i związanych z podstawowymi potrzebami życiowymi. Dlatego jesteśmy dla Państwa dostępni, przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa.