Blog

2023.04.05

Czy wciąż można pójść na kurs i „odpracować” punkty karne?

Przed 17 września 2022 roku kierowca, który nazbierał punktów karnych, ale nie przekroczył limitu, mógł co pół roku wziąć udział w kursie redukującym liczbę punktów karnych na swoim koncie. Potem na wiele miesięcy znikła możliwość odpracowania punktów karnych. Od połowy września 2023 r. znów jest ona dostępna w nieco zmodyfikowanej formie.

Dzięki płatnym kursom organizowanym przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego niejeden kierowca uniknął przekroczenia limitu punktów karnych, a w konsekwencji egzaminu sprawdzającego i prawdopodobnej utraty prawa jazdy. Przez lata każdy kierowca raz na pół roku miał prawo skorzystać z kursu w formie warsztatów-pogadanki, co z jednej strony wymagało zapłaty ok. 300 zł, a z drugiej powodowało odjęcie z konta punktowego kierowcy 6 punktów karnych. Ta możliwość znikła 17 września 2022 r. by pojawić się ponownie rok później – 17 września 2023 r. Teraz jednak na pogadance się nie kończy, wzrosła też cena kursu „reedukacyjnego”.

Kary punktowe

Likwidacji płatnych kursów „punktowych” 17 września 2022 r. towarzyszyła zmiana zasad karania kierowców. Wyższe mandaty to jedno, a bardziej dolegliwe punkty – to drugie. Większa dolegliwość nowych punktów karnych opierała się na trzech filarach:

  • maksymalna kara punktowa za jedno wykroczenie to nie 10 punktów karnych, a nawet 15. Lista wykroczeń surowo karanych punktami jest dość długa.
  • punkty karne pozostają na koncie kierowcy nie przez rok, a przez dwa lata
  • jeśli ukaraniu kierowcy punktami towarzyszył mandat i kierowca nie zapłacił tego mandatu, punkty się nie kasują 

Te trzy kwestie oznaczały w praktyce, że wystarczyło popełnić dwa wykroczenia w ciągu dwóch lat, aby dostać wezwanie na egzamin sprawdzający umiejętności – czyli „pełnowymiarowy” egzamin na prawo jazdy i często także badania psychologiczne. Z części zmian rząd się jednak wycofał już po roku.

Zmiana, na którą zdecydował się rząd, polega na tym, że – tak jak w przeszłości – punkty karne kasują się automatycznie już po roku a nie po dwóch latach.

Ważne: punkty karne zgromadzone przed 17 września 2023 r. pozostają na koncie kierowcy przez 2 lata, dopiero kolejne mają ważność skróconą do roku.

Kursy po nowemu

Kursy reedukacyjne dla kierowców zostały przywrócone ustawą mającą… zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów taksówek na aplikację. Sposób wprowadzenia zmian jest jednak drugorzędny, liczy się skutek:

  • powróciły kursy „punktowe” dla kierowców, którzy nie przekroczyli jeszcze limitu punktów karnych
  • z prawa do redukcji punktów wyłączeni są kierowcy posiadający prawo jazdy krócej niż rok
  • uprawnieni kierowcy mogą wziąć udział w płatnym kursie raz na 6 miesięcy
  • wzięcie udziału w kursie spowoduje zmniejszenie stanu konta o 6 punktów karnych
  • nie można jednak zredukować tych punktów karnych, którym towarzyszy niezapłacony dotąd mandat.

Kierowcy, którzy chcą odchudzić swoje konto punktowe, muszą poświęcić dzień na wzięcie udziału w szkoleniu, zapłacić za kurs, no i zapłacić zaległy mandat. Kurs składa się obecnie z 8 godzin wykładów oraz z części praktycznej – ćwiczenia hamowania awaryjnego.

Kurs w nowej formule kosztuje ok. 1000 zł.