Blog

2023.02.08

Nowy system punktów karnych: dwa duże wykroczenia i przekraczasz limit

Od 17 września 2022 roku obowiązuje nowy taryfikator punktów karnych. Nowe zasady karania kierowców punktami karnymi opracowano w taki sposób, iż przekroczenie limitu punktów jest znacznie bardziej prawdopodobne niż przed zmianami

To, co w nowym taryfikatorze punktowym nie zmieniło się, to dopuszczalna liczba punktów karnych: kierowcy z ponadrocznym stażem mogą mieć maksymalnie 24 punkty karne, natomiast kierowców, którzy mają prawo jazdy krócej niż rok, obowiązuje limit 20 punktów.

To co zmieniło się w taryfikatorze, to liczba punktów przypisywanych za wybrane wykroczenia. Zmieniła się też najwyższa liczba punktów karnych, które można dostać za pojedyncze wykroczenie: było 10, jest 15.

To jeszcze nie koniec złych wiadomości: przed wprowadzeniem zmian punkty karne były usuwane z kont kierowców po roku od popełnienia wykroczenia. Obecnie punkty karne trafiają na konta kierowców na dwa lata od daty popełnienia wykroczenia – jeśli kierowca dostał tylko punkty karne. Jeśli jednak kierowca otrzymał także mandat, co jest niemal standardem, dwuletni okres „przedawnienia” punktów karnych liczy się od dnia zapłacenia mandatu.

Oznacza to, że wystarczy w ciągu dwóch lat popełnić dwa „duże” wykroczenia, by przekroczyć limit.

Za co można dostać 15 punktów karnych?

Wbrew pozorom wykroczeń, za które taryfikator przewiduje najwyższą liczbę 15 punktów karnych, jest wiele. Znaczna część z nich dotyczy wykroczeń popełnianych przeciwko pieszym. Są to:

– Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

– Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem (uwaga: skrzyżowanie z ruchem kierowany to m.in. skrzyżowanie z działającą sygnalizacją świetlną)

– Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście

– Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia (tu uwaga: zatrzymanie się w celu przepuszczenia niepełnosprawnego jest wymagane nie tylko, gdy porusza się on po przejściu dla pieszych – także w innych miejscach)

Inne wykroczenia „15-punktowe” to:

– Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu

– Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych

– Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym

– Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

– Przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h

– objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjazd na przejazd kolejowy, jeśli opuszczanie szlabanów zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

­– wjazd na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

– wjeżdżanie na przejeździe kolejowy za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych lub za inne urządzenie nadające te sygnały Uwaga: po przejeździe pociągu i otwarciu szlabanów sygnalizator przed przejazdem może migać jeszcze przez kilka-kilkanaście sekund. Choć wydaje się, że wjazd na przejazd kolejowy w tym momencie jest całkowicie bezpieczny, jest to najwyżej punktowane wykroczenie, któremu jednocześnie towarzyszy wysoki mandat – 2000 zł.

– Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych

– Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”

– Przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami

– Przewożenie pasażerów w liczbie większej niż liczba miejsc w pojeździe o 10 lub więcej

– Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

– nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku

– Popełnienie przestępstwa drogowego

– jazda w stanie nietrzeźwości (w dwóch ostatnich przypadkach kierowca odpowiada przed sądem za przestępstwo, co oznacza, że niemal na pewno straci prawo jazdy)

W taryfikatorze mandatów jest też wiele wykroczeń karanych 10, 12 czy 14 punktami, m.in.:

– Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała oraz rozstroju zdrowia (10 punktów)

– Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża (12 punktów)

– Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem (10 punktów)

– Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej (12 punktów)

– Przekroczenie prędkości o 61-70 km/h (14 punktów)

– Przekroczenie prędkości o 51-60 km/h (13 punktów)

– Przekroczenie prędkości o 41-50 km/h (11 punktów)

– Wyprzedzanie na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany (10 punktów)

– Wyprzedzanie pojazdu silnikowego jadącego po jezdni przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia (10 punktów)

– Wyprzedzanie pojazdu silnikowego jadącego po jezdni na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi (10 punktów)

– Wyprzedzanie na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim (10 punktów)

– Wyprzedzanie przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany (10 punktów)

– cofanie na drodze ekspresowej lub autostradzie (10 punktów)

– Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem (12 punktów). Uwaga – to częste wykroczenie, jest ono coraz surowiej karane!)

– Przewożenie dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami (10 punktów)

Co się stanie, jeśli przekroczysz limit?

Kierowcy mający prawo jazdy dłużej niż rok, którzy przekroczą limit punktów karnych, kierowani są na badania psychologiczne oraz na egzamin sprawdzający, który wygląda tak samo jak zwykły egzamin na prawo jazdy. Jeśli zdadzą go i zaliczą badania psychologiczne, punkty karne usuwane są z ich konta i nie tracą oni uprawnień. Jeśli nie zdadzą egzaminu, tracą uprawnienia, ale mogą próbować zdawać egzamin aż do skutku.

Kierowcy ze stażem poniżej roku tracą od razu uprawnienia i traktowani są tak, jakby nigdy nie mieli prawa jazdy.

Nowy taryfikator mandatów: co jeszcze warto wiedzieć?

Poza tym, że punkty na kontach kierowców pozostają nie przez rok, a co najmniej przez dwa lata od popełnienia wykroczenia, zlikwidowano możliwość okresowego zmniejszenia liczby punktów karnych o 6 sześć poprzez branie udziału w płatnych kursach oferowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.

Tym bardziej warto jeździć ostrożnie i uważać, by nie nałapać punktów.