BLOG BESTDRIVE

W teorii różnych czynników w układzie klimatyzacji zmieszać się nie da nie tylko dlatego, że układy te są wyraźnie oznakowane pod względem rodzaju czynnika, jaki został w nich i powinien być stosowany, lecz także z racji zastosowania różnych zaworów przyporządkowanych do różnych czynników. W praktyce zdarzają się jednak nieprzemyślane przeróbki, które są bardzo niebezpieczne

Regularnie, dwukrotnie w ciągu roku spotykają się na specjalnie organizowanych konferencjach ( krajowych bądź zagranicznych ) właściciele serwisów działających w Polsce pod szyldem BestDrive. To forum dyskusyjne służy poszerzeniu wiedzy fachowej uczestników, prezentacji kolejnych etapów rozwoju sieci BestDrive a także umożliwia bezpośrednią, przyjacielską wymianę poglądów i doświadczeń zawodowych. Dobre, sprawdzone rozwiązania, modyfikacje i ulepszenia z powodzeniem stosowane w codziennej pracy serwisów są propagowane wśród kadry zarządzającej obecnej na tych spotkaniach.